top of page

WELKOM BIJ KAP-ASW EN KAP-GESCHIEDENIS

De belangrijkste vakken op school!

Informatie over de vakken ASW en Geschiedenis
Op deze website staat informatie over de vakken ASW en Geschiedenis
en kun je het door ons gemaakte lesmateriaal downloaden. 
Laatste update: 3 september
 2023

Studiewijzers ASW 2023-2024
HAVO-4
VWO-4

VWO-5

Studiewijzers Geschiedenis
2023-2
024
BAVO-1
BAVO-2
HAVO-3
HAVO-4
HAVO-5
VWO-3
VWO-4
VWO-5
VWO-6
 

Lesmateriaal:

Werkstukken:

Tijdens elk schooljaar moet voor het vak Geschiedenis vanaf klas B2 een werkstuk gemaakt worden. Zo’n werkstuk heet op onze school een ‘Persoonlijke Opdracht’, oftewel een PO. In het examenjaar (5HAVO of 6VWO) bestaat de wettelijke eis tot het maken van een  Profielwerkstuk (PWS) – zie hieronder. Meestal wordt voor het profiel Cultuur & Maatschappij en vaak bij Economie & Maatschappij daarvoor het vak Geschiedenis gekozen.

Daarom hieronder belangrijke informatie over deze PO’s en/of PWS’en en een aantal documenten die je kunt downloaden ter ondersteuning van je werkzaamheden!

 

Wie moet wanneer wat inleveren en hoe zwaar telt het cijfer in het schooljaar?

 

BAVO-1:                 Geen werkstuk!

BAVO-2:                 Maakt een werkstuk in overleg met de docent. Het telt 2x voor het schooljaar

HAVO-3/VWO-3:   Inleverdatum: de week van 29 april 2024. Onderwerp: onderdeel van het project "30 di Mei",

                                telt 2x voor het schooljaar

HAVO-4:                 Inleverdatum: de week van 5 april 2024. Onderwerp: eigen keuze*, telt 2x voor het schooljaar

HAVO-5:                 Inleverdatum: de week van 19 januari 2024. Onderwerp: eigen keuze*, telt 1x binnen SE5, net als

                                de mondelinge verdediging ervan en SE5 telt 2x voor het schoolexamen

VWO-4:                  Inleverdatum: week van 8 januari 2024. Onderwerp: eigen keuze*, telt 2x voor het schooljaar

VWO-5:                  Inleverdatum: week van 8 januari 2024: Onderwerp: eigen keuze*, telt 2x voor het schooljaar

VWO-6:                  Inleverdatum: de week van 19 januari 2024. Onderwerp: eigen keuze*, telt 1x binnen SE5, net als

                                de mondelinge verdediging ervan en SE5 telt 2x voor het schoolexamen

   * = Een eigen keuze, maar vanzelfsprekend heeft je docent daar wel inspraak bij!

  Hulpdocumenten

Om je werk overzichtelijker en makkelijker te maken biedt de Sectie Geschiedenis vier hulpdocumenten aan:

  1. In dit document staan de eisen van de Sectie Geschiedenis hoe een PO of PWS eruit moet zien. Bestudeer het goed als je in de fase van het schrijven bent gekomen!

   2. In dit document staan een aantal tips voor het maken van je werkstuk. Ze maken je werk echt makkelijker en zorgen er         ook voor dat je werkelijk je verdiende cijfer krijgt.

   3. De Sectie Geschiedenis gebruikt een uniform beoordelingsmodel. Dat is een lijst met eisen, waaraan punten

       verbonden zijn, waaruit het cijfer voor je werkstuk is opgebouwd. Je kunt aan de hand van dit beoordelingsmodel zelf

       nakijken of je aan alle eisen hebt voldaan en niet nodeloos punten verspeelt door slordigheid! Vanaf het schooljaar

       2017-2018 kennen we een beoordelingsmodel dat per schooljaar geldt. Hieronder kun je die downloaden voor het

       huidige schooljaar 2022-2023:

PWS of PO?

In 5Havo en 6VWO dient elke leerling een te maken. Dat eist de Wet, zonder een profielwerkstuk krijg je GEEN diploma!

In tegenstelling tot een PO (Persoonlijke Opdracht), waarvoor een inzet van 20 slu (Studie Last Uren) op onze school vereist is.

 

Maar, let op! Voor het vak Geschiedenis geldt ook nog het volgende:

 

  • Als je een Profielwerkstuk binnen het vak Geschiedenis maakt, dan hoef je in 5HAVO en/of 6VWO géén extra PO te maken;

  • Niet iedereen kan of wil zijn of haar Profielwerkstuk voor Geschiedenis te maken. Dat is jouw keuze en heeft soms ook te maken met het profiel dat je hebt gekozen! Echter, dan MOET je OOK nog een PO voor Geschiedenis maken! Maar: vaak is het mogelijk om een z.g. ‘historische component’ toe te voegen aan een PWS voor een ander vak. Er bestaan goede contacten tussen de docenten Geschiedenis en die van de vakken economie, de talen, wiskunde en de exacte vakken.

  • Je eindbeoordeling voor SE-5, het Profielwerkstuk of je Persoonlijke Opdracht in 5Havo of 6VWO, bestaat uit twee onderdelen: voor 50% telt je werkstuk en voor 50% telt de mondelinge verdediging ervan die je na de derde tentamen(SE)-week in de week van 20 maart 2023 bij je docent zult moeten doen.

  • Ten slotte: als je slaagt voor je examen, wordt op je diploma-cijferlijst alleen het cijfer voor je werkstuk vermeld.

Alle Antilliaanse geschiedenisexamens die openbaar zijn

In de onderstaande lijst staan de verwijzingen om alle Antilliaanse geschiedenisexamens te downloaden, ten minste, degene die openbaar zijn. Bedenk wel het volgende:

  1. In 2011 t/m 2013 golden gedeeltelijk andere onderwerpen (i.p.v. “Oorlog en Vrede” werd toen “Transatlantische Slavenhandel” geëxamineerd);

  2. De herkansingen voor het vak geschiedenis zijn tot aan het examenjaar 2021 altijd z.g. ‘aangewezen examens’ geweest. Dat wil zeggen: deze moesten op een kantoor van het Examenbureau gemaakt worden, zonder dat de examens openbaar gemaakt werden na het maken ervan. Vandaar dat er geen enkel “CSE-II”-examen beschikbaar is vóór 2021.

  3. Voor jullie gemak is ook het oefenexamen “Oorlog en Vrede” dat op het KAP in 2014 is gemaakt toegevoegd, om extra te kunnen oefenen voor dit onderwerp.

  4. Ook kunnen jullie de examenbundel vinden, die enige jaren geleden op KAP is samengesteld voor het onderwerp “Oorlog & Vrede”, gesorteerd naar onderwerp.

  5. Vanwege de Covid-19 pandemie in 2020 ontbreken de CSE’s van dat jaar omdat er geen CSE is afgenomen.

 

Klik op de link van het examen die wordt weergegeven in de lijst!

ALGEMEEN:

Oefenexamen Oorlog & Vrede 2014

Examenbundel HAVO

Sleutel tot de antwoorden van de Examenbundel HAVO

 

HAVO-EXAMENS:

 

VWO-EXAMENS

LET OP: Na de laatste Schoolexamens verschijnen hieronder ook de correctiemodellen van alle bovenstaande examens!

bottom of page